Promocja w sieci

Dziś - w dobie Internetu prawie każdy szanujący się przedsiębiorca wkracza w ten obszar promując swoje produkty, czy usługi. Globalne nakłady na szeroko pojętą promocję w sieci rosną z każdym rokiem stając się powoli głównym kanałem promocyjnym. Już niedługo reklama w prasie, telewizji i radiu jeszcze bardziej straci w stosunku do Internetu.

Na skalę wzrostu znaczenia Internetu w dziedzinie marketingu wpłynęły następujące fakty:

  • relatywnie niski koszt dystrybucji informacji

  • szybkość przekazywania informacji

  • zdystansowanie konkurencji nieobecnej w sieci

  • możliwość wzrostu efektów promocji przez naturalny efekt rozgłosu w sieci (i poza nią)

  • nowoczesność rozwiązań internetowych

  • praktyczny brak ograniczeń terytorialnych w kampaniach reklamowych

Promocja w sieci powinna być oczywiście kompatybilna z innymi formami promocyjnymi stosowanymi przez daną firmę. Wszelkie działania powinny ze sobą współgrać i wzajemnie się uzupełniać.

Zasadniczym elementem promocji w Internecie jest strona www. Jest to główny ośrodek promocyjny, ale w rzeczywistości powinna to być tylko baza, dzięki której będziemy tworzyć wszelkiego rodzaju kampanie reklamowe. Sama w sobie strona – bez wykorzystania innych sposobów promocji internetowej byłaby odwiedzana prawie wyłącznie przez osoby, które pozyskały by adres spoza sieci (np. dotychczasowych klientów firmy).